Lütfen bekleyiniz...

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Katma Değer Vergisi Beyannamesi – 2 (Vergi Sorumluları İçin)

Yazışma / Form
Katma Değer Vergisi Beyannamesi – 2 (Vergi Sorumluları İçin)[1]       Bildirim metnine ulaşmak için tıklayınız.   www.legalbank.net   [1] Bu beyanname “http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/beyanname-formlari-bildirimler” ad...

Dijital Para Kullanım Sözleşmesi

Sözleşme
Dijital Para Kullanım Sözleşmesi MADDE 1 –  Taraflar A- İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan ………. (Digital Para) Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Kullanım Sözleşmesi" olarak anılacaktır), "……………. ve Tica...

Varlık Yönetimi Şirketi Kuruluşunda Gerçek Kişilerce Verilecek Taahhütname

Yazışma / Form
Varlık Yönetimi Şirketi Kuruluşunda Gerçek Kişilerce Verilecek Taahhütname*[1]                           BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA ……. Şirketi kuruluş başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak; 1)9/6/1932 tarihli ve 20...

Varlık Yönetimi Şirketi Kuruluşunda Bankalardaki Pay Sahipliğine İlişkin Taahhütname

Yazışma / Form
Varlık Yönetimi Şirketi Kuruluşunda Bankalardaki Pay Sahipliğine İlişkin Taahhütname BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA İradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda vey...

Varlık Yönetimi Şirketi Kuruluşunda Şirket ve Kurumlardaki Pay Sahipliğine İlişkin Taahhütname

Yazışma / Form
Varlık Yönetimi Şirketi Kuruluşunda Şirket ve Kurumlardaki Pay Sahipliğine İlişkin Taahhütname[1]                              BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kal...

Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu

Yazışma / Form
Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu[1] ............ tarihinde .................................... A.Ş. payları ile ilgili olarak …….. fiyat aralığından ……… toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya ……. toplam nominal tutar...

SPK Sermaye Artırımı Uygunluk Talebi

Yazışma / Form
SPK Sermaye Artırımı Uygunluk Talebi     ……SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                      ANKARA Tarih: ../../… Konu: Sermaye Artırımı Uy...

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi   ….. MAHKEMESİ’NE DAVACI               : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                  : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                : (Ad, Soyad, T....

SPK Sermaye Azaltımı Uygunluk Talebi

Yazışma / Form
SPK Sermaye Azaltımı Uygunluk Talebi ……SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA ANKARA Konu: Sermaye Azaltımı Uygunluk Talebi Hk. …/…/.. tarihinde...

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formu

Yazışma / Form
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formu 1.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in 5. m...